Brand i wizerunekKancelaria świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie strategii ochrony brandu Klienta i wizerunku jego przedstawicieli.

Opracowujemy wewnętrzne polityki zarządzania brandem i wizerunkiem. Doradzamy w sprawach wykorzystania brandu i wizerunku. Przygotowujemy i negocjujemy umowy, w tym także umowy dotyczące sponsoringu. Wspieramy naszych Klientów w sporach związanych z realizacją zawartych umów oraz ochroną brandu i wizerunku.