Partner kancelarii DMZ Dmochowska, Marzęta, Zadrożny Kancelaria Prawna sp. p. Of Counsel w kancelarii Barchan Legal. Audytor wiodący zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).

Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu złożonych i wieloetapowych procesów zarządzania projektami, a także w zakresie wdrożenia, audytu i dostosowania systemów ochrony danych do wymogów RODO. Realizuje projekty RODO w dużych grupach kapitałowych, podmiotach prowadzących działania na arenie międzynarodowej, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Współautorka komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych „Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz”.

Jako of Counsel wspiera kancelarię w obsłudze Klientów biznesowych w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, audytów ISO i prawa nowych technologii.

Świadczy usługi prawne w języku polskim i angielskim.