Partner kancelarii DMZ Dmochowska, Marzęta, Zadrożny Kancelaria Prawna sp. p. Of Counsel w kancelarii Barchan Legal. Audytor wiodący ISO 9001 oraz 22301.

Anna specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zakresie wdrożenia, audytu i dostosowania systemów ochrony danych w grupach kapitałowych do wymogów RODO.

Autorka publikacji „Unijna reforma ochrony danych osobowych. RODO w praktyce” oraz praktycznego Komentarza do Ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzi projekty wdrożenia Systemów Zarządzania ISO w organizacjach produkcyjnych i usługowych. Obsługuje organizacje w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Jako of Counsel wspiera kancelarię w obsłudze Klientów biznesowych w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, audytów ISO, a także w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Świadczy usługi prawne w języku polskim i angielskim.