Michał Kędzierski

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym pełnił również funkcję Prezesa Koła Naukowego Arbitrażu i Mediacji „Consensus”.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw (w tym postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych). Reprezentuje klientów w sprawach procesowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, kancelarii syndyka, w administracji państwowej i samorządowej, a także w Parlamencie Europejskim (staż).

Prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Jako of Counsel wspiera kancelarię w obsłudze Klientów biznesowych, w szczególności w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.