Branże

Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów z wielu branż i sektorów gospodarki, w tym niżej wymienionych:

Bankowość i finanse (fintech)

Posiadamy doświadczenie w obsłudze banków, instytucji finansowych oraz podmiotów pożyczkowych w zakresie spraw korporacyjnych, kontraktowych i procesowych (np. spory kredytowe, spory dotyczące opcji walutowych). Świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego w zakresie tajemnicy bankowej, outsourcingu usług bankowych, prawa konsumenckiego, prawa reklamy i prawa IT/TMT. Doradzamy również dostawcom rozwiązań Fintech.

Branża kreatywna

Posiadamy doświadczenie w obsłudze branży kreatywnej. Muzycy i studia nagrań, architekci i biura architektoniczne, graficy, projektanci oraz przedsiębiorcy z branży kreatywnej to wymagający Klienci, którzy z nami mogą czuć się bezpiecznie. Dbamy zarówno o odpowiednie zabezpieczenie kontraktowe Klientów (m.in. umowy nabycia autorskich praw majątkowych, umowy licencji), jak i ochronę przysługujących im praw własności intelektualnej oraz wizerunku. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych.

Branża paliwowa

Posiadamy doświadczenie w obsłudze koncernów paliwowych w zakresie spraw kontraktowych i procesowych (np. sporach związanych z podwyżkami cen paliw i kosztami biopaliw), a także doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej. Przygotowywaliśmy regulaminy świadczenia usług, kontrakty handlowe i umowy współpracy z franczyzobiorcami, umowy wdrożeniowe i utrzymania systemów IT.

Branża usług pracy tymczasowej

Posiadamy doświadczenie w obsłudze agencji pracy tymczasowej, w tym w zakresie kontraktów handlowych, umów wdrożeniowych i utrzymania systemów IT, umów pośrednictwa pracy i umów body leasingu, a także umów świadczenia usług RPO.

E-commerce

Obsługujemy klientów z szeroko pojętego sektora e-commerce. Zapewniamy bieżącą obsługę, wsparcie w negocjowaniu umów, przygotowaniu regulaminów (w tym regulaminów sklepów internetowych) i ogólnych warunków (m.in. OWU, OWS, OWŚU). Doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego.

Energetyka i energia odnawialna

Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży energetycznej i energii odnawialnej. Zapewniamy bieżącą obsługę, w tym wsparcie w zakresie kontraktów handlowych, umów wdrożeniowych i utrzymania systemów IT. Doradzamy z zakresu prawa własności intelektualnej, a w szczególności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Handel i Dystrybucja

Posiadamy doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z szeroko pojętego sektora Handlu i Dystrybucji, w tym franczyzobiorców, sprzedawców, importerów i dystrybutorów. Doradzaliśmy w zakresie kontraktów handlowych i sporów dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji (m.in. opłat półkowych, rozpowszechniania informacji i produktów wprowadzających w błąd) oraz ochrony praw własności intelektualnej (zwalczanie podróbek i podmiotów naśladujących).

IT/TMT

Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży IT/TMT. Zapewniamy bieżące doradztwo, w tym w zakresie kontraktów handlowych, umów z personelem i współpracownikami, umów wdrożeniowych i utrzymania systemów IT, umów licencji, umów świadczenia usług w modelu XaaS (m.in. SaaS, PaaS, IaaS), umów tworzenia platform internetowych i aplikacji mobilnych, umów kolokacji. Wspieramy Klientów w zakresie audytów licencyjnych, a także przeprowadzamy ocenę warunków licencji oprogramowania udostępnianego w modelu open source. Doradzamy zarówno freelancerom, jak i większym podmiotom jak software house. W przypadku sporów prowadzimy negocjacje ugodowe i reprezentujemy Klientów przed sądami.

Marketing i reklama

Posiadamy doświadczenie w bieżącej obsłudze agencji reklamowych, domów mediowych, a także producentów programów telewizyjnych (np. przy zakupie praw licencyjnych). Doradzaliśmy m.in. w zakresie kontraktów handlowych, umów licencyjnych, umów zakupu czasu antenowego, umów na realizację akcji marketingowych i produkcję reklam.

Motoryzacja

Posiadamy doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów z branży motoryzacyjnej, w tym dystrybutorów części samochodowych i producentów opon. Doradzaliśmy w zakresie kontraktów handlowych, w tym umów IT, prawa własności intelektualnej oraz sporów sądowych (m.in. w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji oraz sporów dotyczących praw z rejestracji wzorów przemysłowych)

Szkolnictwo wyższe

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo prawne w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz obsłudze naukowców. Doradzaliśmy w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym, pozyskaniem inwestora, sprawach korporacyjnych, obsłudze kontraktowej oraz w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności ochrony tajemnicy rozwiązań technologicznych. Prowadzimy również dedykowane szkolenia.

Start-up

Posiadamy doświadczenie w obsłudze start-upów w każdej fazie ich rozwoju, począwszy od fazy pre-seed i seed. Zapewniamy obsługę korporacyjną i obsługę procesu inwestycyjnego (m.in. term-sheet, umowy inwestycyjne, umów założycieli, umów wspólników), w tym obsługę bieżącą i kontraktową. Doradzamy w zakresie praw własności intelektualnej, danych osobowych, zarządzania organizacją.