• E-Konsultacje

  E-konsultacje

  Usługa E-konsultacji (zdalnej porady prawnej) świadczona jest telefonicznie lub za pośrednictwem wideokonferencji.

 • E-negocjacje

  E-negocjacje

  Usługa E-negocjacji (zdalnych negocjacji) świadczona jest telefonicznie lub za pośrednictwem wideokonferencji.

 • Bieżące Konsultacje

  Bieżące Konsultacje

  Abonamentowa usługa bieżącego doradztwa prawnego w zakresie analizy umów oraz telefonicznych porad prawnych.

 • Zastępstwo in-house

  Zastępstwo in-house

  Usługa zastępstw prawników in-house lub czasowego świadczenia usług Barchan Legal w biurze Klienta.

 • barchan lean

  BarchanLean

  Usługa merytorycznego wsparcia działu prawnego Klienta oraz usługa outsourcingu szefa działu prawnego.

 • Biznes w Polsce

  Biznes w Polsce

  Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców zagranicznych, którzy planują rozpoczęcie działalności na rynku polskim.