Część przedsiębiorców posiada w swojej strukturze własny dział prawny. W znacznej liczbie przypadków wewnętrzne wsparcie prawne ograniczone jest jednak do jednego prawnika in-house. Prawnik ten może być okresowo niedostępny dla Klienta (urlopy, choroby), czasami w bardzo newralgicznym dla Klienta okresie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, Kancelaria świadczy usługę Zastępstw in-house. W okresie nieobecności prawnika in-house zapewnimy wsparcie Klienta w określonym wymiarze dyspozycyjności świadczonej zdalnie lub w biurze Klienta, a po powrocie prawnika in-house wdrożymy go w podjęte przez nas czynności.

W przypadkach szczególnych, jak okresowe zwiększenie zapotrzebowania na wsparcie prawne w związku z prowadzonym projektem biznesowym, również zapewnimy wsparcie w określonym wymiarze dyspozycyjności świadczonej zdalnie lub w biurze Klienta.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółowych warunków świadczenia usługi Zastępstwa in-house i otrzymania dedykowanej oferty w tym zakresie.