E-Konsultacje

E-konsultacje

20 października 2019

Usługa E-konsultacji (zdalnej porady prawnej) świadczona jest telefonicznie lub za pośrednictwem wideokonferencji.

Read more
E-negocjacje

E-negocjacje

19 października 2019

Usługa E-negocjacji (zdalnych negocjacji) świadczona jest telefonicznie lub za pośrednictwem wideokonferencji.

Read more
Bieżące Konsultacje

Bieżące Konsultacje

18 października 2019

Abonamentowa usługa bieżącego doradztwa prawnego w zakresie analizy umów oraz telefonicznych porad prawnych.

Read more
Zastępstwo in-house

Zastępstwo in-house

17 października 2019

Usługa zastępstw prawników in-house lub czasowego świadczenia usług Barchan Legal w biurze Klienta.

Read more
barchan lean

BarchanLean

16 października 2019

Usługa merytorycznego wsparcia działu prawnego Klienta oraz usługa outsourcingu szefa działu prawnego.

Read more
Biznes w Polsce

Biznes w Polsce

15 października 2019

Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców zagranicznych, którzy planują rozpoczęcie działalności na rynku polskim.

Read more