Bieżące wsparcie w codziennych sprawach

Potrzebujesz bieżącego wsparcia w swoich codziennych sprawach, skupiającego się na sprawdzeniu podpisywanych przez Ciebie dokumentów pod kątem najważniejszych ryzyk prawnych i bieżącym doradztwie telefonicznym? Nie potrzebujesz większego wsparcia lub chciałbyś zlecać je dopiero w określonych przypadkach?

Poniższa oferta adresowana jest właśnie do Ciebie i dotyczy wyłącznie umów i spraw związanych bezpośrednio z Twoją jednoosobową działalnością gospodarczą. Bieżącymi Konsultacjami nie są objęte umowy na produkty i usługi bankowe i finansowe (w tym umowy kredytowe), umowy leasingu, umowy ubezpieczeniowe, umowy ustanowienia hipoteki lub zastawu (w tym zastawu rejestrowego), weksle i deklaracje wekslowe.

W ramach usługi Bieżących Konsultacji zapewnimy analizę przesłanych przez Ciebie umów, wskazując na potencjalne ryzyka prawne związane z ich zawarciem, a także udzielimy krótkich konsultacji telefonicznych. Usługą Bieżących Konsultacji nie jest objęta praca nad zmianami w przesłanych dokumentach. Usługa rozliczana jest w cyklach miesięcznych poprzez opłacanie z góry (do 5 dnia miesiąca, w którym świadczona będzie usługa) wybranego abonamentu zawieranego na okres co najmniej 12 miesięcy.

Usługa świadczona jest w ramach 3 pakietów cenowych, z których możesz wybrać najbardziej odpowiadający Ci wariant, który odzwierciedla Twoje zapotrzebowanie. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć należny podatek VAT.

Przed rozpoczęciem świadczenia usług zawierana jest stosowana umowa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i warunków świadczenia usługi Bieżących Konsultacji skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

PAKIET
PODSTAWOWY
319 zł
netto/msc

sprawdzimy do 1 dokumentu w miesiącu (który wraz z załącznikami nie przekroczy łącznie 5 stron)

udzielimy do 2 konsultacji telefonicznych w miesiącu (przy czym łączny czas rozmowy nie przekroczy w skali miesiąca 45 minut)

PAKIET
OPTYMALNY
459 zł
netto/msc

sprawdzimy do 3 dokumentów w miesiącu (które wraz z załącznikami nie przekroczą łącznie w skali miesiąca 12 stron)

udzielimy do 4 konsultacji telefonicznych w miesiącu (przy czym łączny czas rozmowy nie przekroczy w skali miesiąca 60 minut)

PAKIET
PREMIUM
599 zł
netto/msc

sprawdzimy do 5 dokumentów w miesiącu (które wraz z załącznikami nie przekroczą łącznie w skali miesiąca 20 stron)

udzielimy do 6 konsultacji telefonicznych w miesiącu (przy czym łączny czas rozmowy nie przekroczy w skali miesiąca 90 minut)