• Prawo cywilne

  Prawo cywilne

  Zajmujemy się sprawami cywilnymi, w tym sprawami o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, dotyczącymi prawa własności i umowami.

 • dobra osobiste

  Dobra osobiste

  Zajmujemy się sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym wizerunku. Pomagamy walczyć z mową nienawiści i hejtem internetowym.

 • własność intelektualna

  Własność intelektualna

  Specjalizujemy się w ochronie własności intelektualnej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, a także domen internetowych.

 • Oprogramowanie

  Oprogramowanie

  Doradzamy w projektach informatycznych. Specjalizujemy się w umowach IT, grach komputerowych i e-sporcie. Wspieramy programistów.

 • Strefa twórcy i naukowca

  Strefa twórcy i naukowca

  Strefa twórcy i naukowca dedykowana jest twórcom, wynalazcom i naukowcom. Doradzamy m.in. architektom, fotografom, muzykom i naukowcom.

 • umowy i negocjacje

  Umowy i negocjacje kontraktowe

  Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy, a także reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących umów. Zapewniamy bieżącą obsługę kontraktową.

 • Prawnik Twojej rodziny

  Prawnik Twojej rodziny

  Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne Twojej rodzinie przy rozwiązywaniu codziennych spraw, w tym spraw majątkowych. Zaplanuj z nami swoją sukcesję.

 • Spory sądowe

  Spory sądowe

  Reprezentujemy Klientów przed sądami m.in. w sprawach o zapłatę, odszkodowawczych i w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich.