własność intelektualna

Prawo własności intelektualnej stanowi naszą główną specjalizację (obok specjalizacji Oprogramowanie). Dzieląc się z Klientami naszym doświadczeniem wspieramy ich na wszystkich polach związanych z tą dziedziną prawa. Poniżej znajdą Państwo bardziej szczegółowe rozróżnienie dziedzin, w których chętnie udzielimy Państwu naszego wsparcia.

Wspieramy naszych Klientów i doradzamy w sprawach z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych (np. prawa do artystycznego wykonania, prawa do fonogramu, prawa do wideogramu).

Przeprowadzamy badanie stanu własności praw autorskich oraz opiniujemy zagadnienia i problemy prawne z zakresu praw autorskich. Przygotowujemy i negocjujemy umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, umowy licencyjne i wszelkie inne umowy, których elementem są kwestie praw autorskich. Wspieramy naszych Klientów w bieżącym doradztwie, a także w sporach sądowych z zakresu praw autorskich (w tym związanych z naruszeniami praw).

Jeśli zgłosiłeś swoje zdjęcia do konkursu i nie wiesz jakie prawa Ci przysługują; jeśli korzystasz na swoim blogu lub profilu społecznościowym ze zdjęć, grafik, tekstów, które nie należą do Ciebie; jeśli otrzymałeś wezwanie do zaprzestania naruszania praw autorskich producenta filmu lub gry komputerowej ściągniętych z Internetu; jeśli pracodawca wykorzystuje stworzone przez Ciebie materiały i nie wiesz czy należy Ci się dodatkowe wynagrodzenie; jeśli ktoś dopuścił się plagiatu względem Twoich publikacji; jeśli jesteś aktorem lub muzykiem i chcesz podpisać umowę na udział w spektaklu lub produkcji filmowej – skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania, doradzimy co należy zrobić lub pomożemy w działaniach, które pozwolą rozwiązać Twoje problemy.

W Strefie twórcy i naukowca, znajdziesz bardziej szczegółowy opis naszego wsparcia oferowanego twórcom i naukowcom.

Doradzamy naszym Klientom w obsłudze zagadnień związanych z stronami i portalami internetowymi, w tym rejestracją, utrzymaniem i cesją praw do domen internetowych. Przeprowadzamy audyty zgodności stron internetowych z przepisami prawa, a także doradzamy co do sposobu wykorzystania na nich określonych elementów chronionych prawem autorskim.

Jeśli jesteś web developerem i potrzebujesz dobrego wzoru umowy; jeśli korzystasz na swoim blogu ze zdjęć, grafik, tekstów, które nie należą do Ciebie; jeśli wykupiłeś domenę internetową, a dostawca aktywował ją komuś innemu; jeśli napotkałeś na problem w postaci podmiotów rezerwujących dla siebie domeny, które są niemal identyczne z Twoimi i wprowadzają one w błąd Twoich odbiorców – skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania, doradzimy co należy zrobić lub pomożemy w działaniach, które pozwolą rozwiązać Twoje problemy.

Znaki towarowe i usługowe służą do odróżniania towarów i usług przedsiębiorców. Kancelaria wspiera Klientów w zakresie rejestracji polskich i unijnych znaków towarowych i usługowych, monitoringu utrzymania ich ochrony, doradztwie związanym z oceną zdolności odróżniającej. Przygotowujemy i negocjujemy umowy przenoszące prawa do znaków towarowych i usługowych oraz umowy licencyjne. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz w postępowaniach sądowych związanych z ochroną znaków towarowych i usługowych (również znaków UE).

Jeśli przysługują Ci prawa autorskie do oznaczenia zarejestrowanego bez Twojej zgody jako znak towarowy lub usługowy; jeśli inny przedsiębiorca zarzucił Ci naruszenie jego praw do znaku towarowego lub usługowego – skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania, doradzimy co należy zrobić lub pomożemy w działaniach, które pozwolą rozwiązać Twoje problemy.

Kancelaria wspiera Klientów w zakresie ochrony praw do wzorów przemysłowych. Monitorujemy utrzymanie stanu ich ochrony oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących naruszeń praw do wzorów przemysłowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące wzorów przemysłowych, w tym przenoszące prawa do wzorów przemysłowych oraz umowy licencyjne.

Jeśli przysługują Ci prawa autorskie do wytworu zarejestrowanego bez Twojej zgody jako wzór przemysłowy; jeśli jakiś przedsiębiorca zarzucił Ci naruszenie jego praw do wzoru przemysłowego – skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania, doradzimy co należy zrobić lub pomożemy w działaniach, które pozwolą rozwiązać Twoje problemy.

Kancelaria doradza Klientom w zakresie spraw patentowych, w tym projektów racjonalizatorskich. Przygotowujemy i negocjujemy m.in. umowy przenoszące prawa do wynalazków (w tym patenty), umowy licencyjne i umowy poufności, a także reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw do wynalazków (w tym praw twórcy do wynagrodzenia).

Jeśli jesteś wynalazcą lub pracownikiem naukowym i chciałbyś odpowiednio zabezpieczyć swoje prawa i tajemnicę w rozmowach z potencjalnym partnerem wdrażającym lub inwestorem – skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania, doradzimy co należy zrobić lub pomożemy w działaniach, które pozwolą rozwiązać Twoje problemy.

Kancelaria wspiera Klientów w kształtowaniu strategii ochrony praw własności intelektualnej osób fizycznych, a także w prowadzeniu rozmów ugodowych i spraw sądowych. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą specjalizację sporów sądowych dotyczących praw własności intelektualnej.