Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy. Negocjacje prowadzimy zarówno w trakcie spotkań, jak i w formie kontaktu zdalnego, za pośrednictwem korespondencji e-mail, rozmów telefonicznych, telekonferencji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (m.in. Skype, Teams).

Czasami jednak Klienci potrzebują wsparcia prawnika wyłącznie w trakcie prowadzonych negocjacji, bez uprzedniej potrzeby zlecania przygotowania całego projektu umowy. Istotne dla Klienta mogą okazać się bowiem określone elementy warunków realizacji umowy, a nie jej całokształt. Niezbędne są więc umiejętności negocjacyjne i doświadczenie przy bieżącym procesie ustalania kształtu danej umowy. Dodatkowym utrudnieniem może również okazać się odległość między miejscami pobytu przedstawicieli stron rozmów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów oferujemy reprezentowanie Klienta na samym etapie negocjacji danej umowy prowadzonej w formie e-negocjacji. Udostępniamy przy tym własne narzędzia komunikacji co dodatkowo uwalnia strony rozmów z organizacji ich we własnym zakresie.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółowych warunków świadczenia usługi E-negocjacji i otrzymania dedykowanej oferty w tym zakresie.