własność intelektualna

Własność intelektualna

21 października 2019

Specjalizujemy się w prawie autorskim, znakach towarowych, know-how, komercjalizacji wyników badań naukowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy, a także reprezentujemy Klientów w sporach.

Read more
Oprogramowanie

IT/TMT i nowe technologie

21 października 2019

Specjalizujemy się w umowach IT/TMT, cloud computingu, grach komputerowych i e-sporcie. Przeprowadzamy audyty licencji, w tym open source. Reprezentujemy Klientów w sporach.

Read more
umowy i negocjacje

Umowy i negocjacje kontraktowe

21 października 2019

Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy, a także reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących umów. Zapewniamy bieżącą obsługę kontraktową.

Read more
Spory sądowe

Spory sądowe

21 października 2019

Reprezentujemy Klientów przed sądami m.in. w sprawach gospodarczych i w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich.

Read more
E-commerce i dane osobowe

E-commerce i dane osobowe

21 października 2019

Przygotowujemy regulaminy i warunki umów w branży e-commerce. Doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych.

Read more
Brand i wizerunek

Brand i wizerunek

21 października 2019

Doradzamy w zakresie ochrony brandu i wizerunku. Opracowujemy wewnętrzne polityki zarządzania brandem. Przygotowujemy i negocjujemy umowy.

Read more
Spółki i prawo gospodarcze

Spółki i prawo gospodarcze

21 października 2019

Rejestrujemy i przekształcamy spółki handlowe. Zapewniamy bieżące doradztwo korporacyjne, w tym zakresie prawa gospodarczego. Przygotowujemy i negocjujemy umowy zbycia udziałów i akcji.

Read more
Strefa start-up

Strefa start-up

21 października 2019

Świadczymy start-upom kompleksowe doradztwo prawne, w tym korporacyjne. Przygotowujemy, opracowujemy i negocjujemy umowy z inwestorami.

Read more
Obsługa bieżąca

Obsługa bieżąca

21 października 2019

Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo prawne w sprawach bieżących, w tym w zakresie spraw korporacyjnych, kontraktowych i sporów.

Read more
Biznes rodzinny

Biznes rodzinny

21 października 2019

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną rodzinnego biznesu, w tym w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorstwa, umów handlowych i sporów.

Read more