umowy i negocjacjeWłaściwa treść umowy stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania stron relacji biznesowej i ma znaczenie dla poprawności realizacji projektu. Duża część sporów  pomiędzy przedsiębiorcami dotyczy bowiem niewykonania lub nienależytego wykonania zawieranych przez nich umów albo ich rozliczenia (w tym zakresie zapłaty ceny lub wynagrodzenia).

Kancelaria zapewnia Klientom kompleksową obsługę kontraktową, na którą składa się m.in. analiza i opracowanie ram kontraktowych, w tym rozwiązań prawnych, które w najlepszy i najpełniejszy sposób odzwierciedlą oczekiwania biznesowe Klienta. Oferujemy nasze wsparcie w zakresie zarządzania procedurami wewnętrznymi regulującymi zawieranie umów z kontrahentami. Wspieramy Klientów w postępowaniach spornych, reprezentując ich interesy zarówno na etapie pozasądowym, jak i sądowym.

Nasze usługi obejmują zarówno przygotowywanie projektów i wzorów umów (również w obrocie międzynarodowym), prowadzenie negocjacji, jak i wsparcie na etapie rozwiązywania umów. Opracowujemy i opiniujemy również ogólne warunki umów, ogólne warunki sprzedaży, ogólne warunki świadczenia usług i inne dokumenty tego typu.

Naszym Klientom oferujemy pakiety wsparcia bieżącego i projektowego. Ponadto dostosowujemy nasze doradztwo do rzeczywistych potrzeb Klienta, oferując mu szeroki wachlarz usług dostosowany do jego oczekiwań. Dokonujemy analizy umów pod kątem wysokiego ryzyka kontraktowego, wprowadzamy zmiany w projektach w niezbędnym zakresie, a jeśli jest taka potrzeba od podstaw szyjemy projekty umów na miarę Klienta, przy uwzględnieniu jego potrzeb i stawianych celów.

Jeśli potrzebują Państwo jedynie wsparcia w trakcie negocjacji określonych warunków umownych, Kancelaria wesprze Państwa w trakcie spotkań i telekonferencji. Polecamy przy tym produkt kancelarii E-negocjacje, który znajduje się w Produktach.