Obsługa bieżącaWspieramy naszych Klientów w bieżącym prowadzeniu biznesu, oferując doradztwo prawne i wsparcie projektowe dostosowane do aktualnych i indywidualnych potrzeb Klienta.

Zapewniamy Klientom kompleksowe doradztwo prawne w sprawach bieżących, w tym w zakresie obsługi korporacyjnej i transakcyjnej. W ramach obsługi bieżącej otrzymują Państwo pełne wsparcie nie tylko prawników kancelarii, ale także współpracujących z nami specjalistów zewnętrznych, w tym z zakresu doradztwa podatkowego.

Oferujemy doradztwo strategiczne związane z rozwojem, strukturą i planami biznesowymi przedsiębiorstwa. Wspieramy Twój biznes w procesie zarządzania zmianą, w tym w procesie jego transformacji cyfrowej.

Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy i kontrakty handlowe. Wspieramy Klientów w zakresie opiniowania zgodności działań Klienta z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Klienta (compliance prawny). Zapewniamy również wsparcie w zakresie sporów sądowych.

Kancelaria oferuje również specjalistyczne produkty dedykowane przedsiębiorcom takie jak Bieżące Konsultacje, usługa Zastępstwo in-house i BarchanLean oraz Biznes w Polsce (produkt dedykowany przedsiębiorcom zagranicznym).

Kancelaria oferuje usługę zarządzania projektem prawnym i biznesowym. Jesteśmy świadomi, że obsługa spraw Klienta wymaga czasami udziału wielu doradców i konsultantów. Zarządzenie całością projektu, w tym relacjami i bieżącą komunikacją projektową, wiąże się z dużym nakładem czasu – proponujemy Klientom odciążenie od tych obowiązków i powierzenie nam roli PMO (project management office), w ramach której skoordynujemy prace wszystkich stron projektu, nie ograniczając się przy tym tylko do koordynacji pracy prawników, ale również zapewnieniu i kontroli współdziałania wszystkich stron projektu biznesowego.