własność intelektualna

Własność intelektualna

21 października 2019

Specjalizujemy się w prawie autorskim, znakach towarowych, know-how, komercjalizacji wyników badań naukowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy, a także reprezentujemy Klientów w sporach.

Read more
Oprogramowanie

IT/TMT i nowe technologie

21 października 2019

Specjalizujemy się w umowach IT/TMT, cloud computingu, grach komputerowych i e-sporcie. Przeprowadzamy audyty licencji, w tym open source. Reprezentujemy Klientów w sporach.

Read more
umowy i negocjacje

Umowy i negocjacje kontraktowe

21 października 2019

Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy, a także reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących umów. Zapewniamy bieżącą obsługę kontraktową.

Read more
E-commerce i dane osobowe

E-commerce i dane osobowe

21 października 2019

Przygotowujemy regulaminy i warunki umów w branży e-commerce. Doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych.

Read more
Spółki i prawo gospodarcze

Spółki i prawo gospodarcze

21 października 2019

Rejestrujemy i przekształcamy spółki handlowe. Zapewniamy bieżące doradztwo korporacyjne, w tym zakresie prawa gospodarczego. Przygotowujemy i negocjujemy umowy zbycia udziałów i akcji.

Read more
Strefa start-up

Strefa start-up

21 października 2019

Świadczymy start-upom kompleksowe doradztwo prawne, w tym korporacyjne. Przygotowujemy, opracowujemy i negocjujemy umowy z inwestorami.

Read more
Obsługa bieżąca

Obsługa bieżąca

21 października 2019

Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo prawne w sprawach bieżących, w tym w zakresie spraw korporacyjnych, kontraktowych i sporów.

Read more

Compliance prawny

21 października 2019

Przygotowujemy i wdrażamy wewnętrzne regulaminy i procedury przedsiębiorców. Opiniujemy regulaminy i procedury w zakresie ich zgodności z prawem.

Read more
Szkolenia

Szkolenia

21 października 2019

Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu specjalizacji kancelarii, w tym praw własności intelektualnej i prawa IT/TMT.

Read more