Spółki i prawo gospodarczeDoradzamy spółkom osobowym i kapitałowym, ich wspólnikom i akcjonariuszom, a także członkom organów spółek, w zakresie m.in. prawa spółek i prawa gospodarczego.

Wspieramy Klientów w procesie założenia spółki i jej rejestracji, w tym reprezentując Klientów w postępowaniu rejestrowym. Przygotowujemy umowy/statuty spółek oraz umowy wspólników. Doradzamy w procesie przekształcenia i likwidacji spółek.

Zapewniamy naszym Klientom bieżącą obsługę prawną, w tym bieżącą obsługę korporacyjną spółek, grup kapitałowych oraz organów spółek. Przygotowujemy uchwały zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, uchwały zarządów i rad nadzorczych, a także zapewniamy obsługę posiedzeń tych organów.

Kancelaria świadczy również usługi na rynku transakcyjnym, prowadząc doradztwo w zakresie fuzji i przejęć (M&A). Wspieramy Klientów w zakresie sprzedaży/nabycia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy zbycia udziałów/akcji, umowy inwestycyjne, umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umowy z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym podmiotami doradztwa inwestycyjnego. Uczestniczymy i przeprowadzamy audyty prawne (due diligence) spółek i grup kapitałowych, a także zorganizowanych części przedsiębiorstwa, które stanowią przedmiot potencjalnej transakcji. Występujemy zarówno po stronie zbywców, jak i po stronie nabywców, w tym inwestorów finansowych.

Wspieramy Klientów w sporach korporacyjnych i w sporach dotyczących kontraktów menadżerskich. Więcej informacji znajdą Państwo w opisie sporów korporacyjnych i menadżerskich.