Usługa wsparcia działu prawnego i outsourcing szefa działu prawnego

Zapotrzebowanie na usługi prawne w bieżącej działalności przedsiębiorców wzrasta. Przedsiębiorcy korzystają z wewnętrznych działów prawnych, kancelarii zewnętrznych albo z rozwiązania mieszanego, tj. wewnętrznego działu prawnego wspieranego przez kancelarie zewnętrzne. W zdecydowanej większości przypadków zespoły prawne lub stanowiska samodzielnego prawnika in-house składają się z młodych prawników, którzy dopiero zdobywają swoje doświadczenie w pracy dla zatrudniającego ich przedsiębiorcy. Klient potrzebuje więc wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów Kancelaria świadczy usługę BarchanLean, w ramach której zapewniamy Klientom wsparcie merytoryczne nad młodymi prawnikami in-house, a także wspieramy Klientów w stworzeniu, zorganizowaniu, optymalizacji procesów i bieżącym funkcjonowaniu działów prawnych tworzonych w strukturze przedsiębiorstwa Klienta.

Usługa opiera się m.in. na przeprowadzeniu analizy potrzeb Klienta, jego struktury, procedur wewnętrznych i budżetu, a następnie na stworzeniu w organizacji Klienta wewnętrznej komórki prawnej oraz na opracowaniu i wdrożeniu stosownych procedur. Wspieramy również Klienta w przeprowadzeniu rekrutacji na stanowiska prawnicze (przy udziale zewnętrznych podmiotów rekruterskich), a następnie udzielamy wsparcia merytorycznego w okresie adaptacyjnym lub przez cały okres funkcjonowania zespołu prawnego Klienta.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółowych warunków świadczenia usługi BarchanLean i otrzymania dedykowanej oferty w tym zakresie.