nabycie-praw

O czym warto pamiętać przy nabywaniu autorskich praw majątkowych?

5 listopada 2019

Planujesz kupić od kogoś autorskie prawa majątkowe? Zapoznaj się z naszym artykułem, a w pigułce otrzymasz podstawowe informacje o czym pamiętać przy zawarciu umowy w tym zakresie.

Read more
prawa autorskie

Autorskie prawa osobiste – perspektywa nabywcy

5 listopada 2019

Planujesz podpisać umowę dotyczącą nabycia praw do zamówionego przez Ciebie utworu? Zapoznaj się z naszym artykułem, a w pigułce otrzymasz podstawowe informacje dotyczące regulowania kwestii autorskich praw osobistych twórcy w umowie.

Read more
utwór pracowniczy

Utwór pracowniczy

5 listopada 2019

Czy zastanawiasz się kto jest właścicielem praw autorskich do utworu, który stworzyłeś w ramach wykonywanej przez Ciebie pracy? Czy jeśli będzie to pracodawca, to czy przysługuje Ci jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie? Zapoznaj się z naszym artykułem!

Read more