Michał Kędzierski

Michał Kędzierski

14 lipca 2016

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym pełnił również funkcję Prezesa Koła Naukowego Arbitrażu i Mediacji „Consensus”.Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw (w tym postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych). Reprezentuje klientów w sprawach procesowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, kancelarii syndyka, w administracji państwowej i samorządowej, a także w Parlamencie Europejskim (staż).Prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Jako of Counsel wspiera kancelarię w obsłudze Klientów biznesowych, w szczególności w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Read more

Kamil Grzywka

13 czerwca 2016

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu szeroko pojętego doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych również w ujęciu międzynarodowym, w strukturyzowaniu transakcji międzynarodowych pod kątem regulacji podatkowych, a także w zagadnieniach związanych z elementami podatkowymi usług finansowych. Jako of Counsel wspiera kancelarię w obsłudze Klientów biznesowych w zakresie zagadnień podatkowych. Mówi biegle po angielsku.

Read more