przemysław barchan

Przemysław Barchan

14 lipca 2016

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, podyplomowe studia Zarządzanie Transferem Technologii oraz podyplomowe studia menadżerskie prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W swojej praktyce zawodowej świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji oraz twórców i naukowców. Fan nowych technologii i propagator rozwiązań LegalTech. Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem IT/TMT i nowych technologii, prawem gospodarczym i prawem spółek, własnością intelektualną, FinTech, grami komputerowymi i e-sportem, rynkiem e-commerce, komercjalizacją wyników badań naukowych, umowami handlowymi. Doradza Klientom w zakresie zarządzania projektem prawnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych polskich kancelariach, świadcząc usługi na rzecz klientów polskich i zagranicznych. Świadczy usługi prawne w języku polskim i angielskim.

Read more
Michał Kędzierski

Michał Kędzierski

14 lipca 2016

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym pełnił również funkcję Prezesa Koła Naukowego Arbitrażu i Mediacji „Consensus”.Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw (w tym postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych). Reprezentuje klientów w sprawach procesowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, kancelarii syndyka, w administracji państwowej i samorządowej, a także w Parlamencie Europejskim (staż).Prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Jako of Counsel wspiera kancelarię w obsłudze Klientów biznesowych, w szczególności w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Read more