przemysław barchan

Przemysław Barchan

14 lipca 2016

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, podyplomowe studia Zarządzanie Transferem Technologii oraz podyplomowe studia menadżerskie prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W swojej praktyce zawodowej świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji oraz twórców i naukowców. Fan nowych technologii i propagator rozwiązań LegalTech. Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem IT/TMT i nowych technologii, prawem gospodarczym i prawem spółek, własnością intelektualną, FinTech, grami komputerowymi i e-sportem, rynkiem e-commerce, komercjalizacją wyników badań naukowych, umowami handlowymi. Doradza Klientom w zakresie zarządzania projektem prawnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych polskich kancelariach, świadcząc usługi na rzecz klientów polskich i zagranicznych. Świadczy usługi prawne w języku polskim i angielskim.

Read more
Michał Kędzierski

Michał Kędzierski

14 lipca 2016

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym pełnił również funkcję Prezesa Koła Naukowego Arbitrażu i Mediacji „Consensus”.Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw (w tym postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych). Reprezentuje klientów w sprawach procesowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, kancelarii syndyka, w administracji państwowej i samorządowej, a także w Parlamencie Europejskim (staż).Prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Jako of Counsel wspiera kancelarię w obsłudze Klientów biznesowych, w szczególności w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Read more

Kamil Grzywka

13 czerwca 2016

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu szeroko pojętego doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych również w ujęciu międzynarodowym, w strukturyzowaniu transakcji międzynarodowych pod kątem regulacji podatkowych, a także w zagadnieniach związanych z elementami podatkowymi usług finansowych. Jako of Counsel wspiera kancelarię w obsłudze Klientów biznesowych w zakresie zagadnień podatkowych. Mówi biegle po angielsku.

Read more

Aleksandra Piotrowska-Marzęta

11 czerwca 2016

Partner kancelarii DMZ Dmochowska, Marzęta, Zadrożny Kancelaria Prawna sp. p. Of Counsel w kancelarii Barchan Legal. Audytor wiodący zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001). Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu złożonych i wieloetapowych procesów zarządzania projektami, a także w zakresie wdrożenia, audytu i dostosowania systemów ochrony danych do wymogów RODO. Realizuje projekty RODO w dużych grupach kapitałowych, podmiotach prowadzących działania na arenie międzynarodowej, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych. Współautorka komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych „Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz”. Jako of Counsel wspiera kancelarię w obsłudze Klientów biznesowych w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, audytów ISO i prawa nowych technologii. Świadczy usługi prawne w języku polskim i angielskim.

Read more

Marcin Zadrożny

10 czerwca 2016

Partner kancelarii DMZ Dmochowska, Marzęta, Zadrożny Kancelaria Prawna sp. p. Of Counsel w kancelarii Barchan Legal. Audytor wiodący zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) i audytor wewnętrzny zarządzania informacjami o prywatności (ISO/IEC 27701). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego oraz reprezentacji klientów przed sądami. Ekspert z zakresu spraw gospodarczych, ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Autor licznych publikacji. Współautor: „Unijna reforma ochrony danych osobowych. RODO w praktyce z uwzględnieniem: wytycznych GR Art. 29, ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.”. Jako of Counsel wspiera kancelarię w obsłudze Klientów biznesowych w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, audytów ISO, a także w obszarze cyberbezpieczeństwa. Świadczy usługi prawne w języku polskim i angielskim.

Read more

Anna Dmochowska

10 czerwca 2016

Partner kancelarii DMZ Dmochowska, Marzęta, Zadrożny Kancelaria Prawna sp. p. Of Counsel w kancelarii Barchan Legal. Audytor wiodący ISO 9001 oraz 22301. Anna specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zakresie wdrożenia, audytu i dostosowania systemów ochrony danych w grupach kapitałowych do wymogów RODO. Autorka publikacji „Unijna reforma ochrony danych osobowych. RODO w praktyce” oraz praktycznego Komentarza do Ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzi projekty wdrożenia Systemów Zarządzania ISO w organizacjach produkcyjnych i usługowych. Obsługuje organizacje w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jako of Counsel wspiera kancelarię w obsłudze Klientów biznesowych w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, audytów ISO, a także w obszarze cyberbezpieczeństwa. Świadczy usługi prawne w języku polskim i angielskim.

Read more