Miło nam poinformować, że przy udziale kancelarii doszło do nawiązania współpracy pomiędzy Klientem kancelarii (dostawcą rozwiązań dla światowego sektora bankowego, wykorzystujących Sztuczną Inteligencję) a bankiem działającym na rynku polskim, wchodzącym w skład jednej z największych bankowych grup kapitałowych w Europie. Mec. Przemysław Barchan wsparł Klienta w opracowaniu dokumentacji umownej, a także w trakcie negocjacji z bankiem. Cieszymy się, że Klienci kancelarii biorą czynny udział w technologicznym postępie, a kancelaria może być jego częścią.