Mec. Przemysław Barchan został członkiem Komisji ds. informatyzacji Naczelnej Rady Adwokackiej. Do zadań Komisji należy m.in. praca nad informatyzacją samorządu adwokackiego.