Miło nam poinformować, że mec. Przemysław Barchan został członkiem Zespołu E-sport Komitetu Własności Intelektualnej i Rynku Cyfrowego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Zadaniem Zespołu jest m.in. popularyzacja e-sportu w Polsce oraz działanie na rzecz jego rozwoju.